Ponúkam Vám :

všetky služby, ktoré od účtovníckej kancelárie očakávate

 
Daň z príjmu Fyzických a právnických osôb
Daň z pridanej hodnoty mesačne a kvartálne
Spracovanie miezd a personalistiky

Účtovníctvo

Ponúkam Vám všetky služby, ktoré od v účtovníckej kancelárii očakávate prevedené na profesionálnej úrovni…

Mzdy a personalistika

K účtovníctvu samozrejme patria aj mzdy a my Vám ponúkam aj vedenie mzdovej agendy…

Daň z nehnuteľnosti

Dan z nehnuteľností je potrebné podať vždy do konca januára nasledujúceho roka …

DAŇ Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Daň z motorových vozidiel je potrebné podať do 31.01. Moji klienti majú vypracovanie tohto priznania v cene …

Daň One Stop Shop

One Stop shop – zmena zákona od 1.07.2021. Kvartálne podanie dph nie u nás žiadny problém ….

Môj cenník

Cenu za spracovanie účtovníctva stanovujem pre každého klienta individuálne k obojstrannej spokojnosti…..

Čo hovoria moji klienti ?

Maximálna spokojnosť, ustretovosť. Spolupracujem už niekoľko rokov a veľmi si cením profesionálny prístup a odbornosť ......

 Spolupracujeme od vzniku našej spoločnosti. Sme veľmi spokojní, nakoľko je vždy pripravená odborne nám poradiť......

 

Komunikácia  na úrovni, má osobný prístup ku každému klientovi a v prípade vyskytnutia sa problému je pripravení okamžite ho riešiť......

Pozitívne by som chcela vyzdvihnúť aj ľudský prístup pána Horvátha ......


Prečo práve ja :

Viac ako 17 rokov skúseností 

Som najlepším riešením pre vaše účtovníctvo.
tel: +421 0910 363 987 alebo 0918 447 994

Povinnosť oznámenia bankových účtov platiteľov DPH

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, účinná od 15. 11. 2021, priniesla obnovenie povinnosti oznámiť bankový účet daňovému úradu. Povinnosť oznámiť účet sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby, ktoré majú postavenie platiteľa DPH podľa § 4, § 4b alebo § 5 zákona o DPH. Na neplatiteľov DPH, alebo zdaniteľné osoby registrované podľa iných ustanovení, napríklad podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, sa povinnosť oznamovania účtov nevzťahuje.