Cenník

Cenu za spracovanie účtovníctva stanovujem pre každého klienta individuálne s cieľom obojstrannej spokojnosti. Môj cenník je preto informatívneho charakteru

    A/ JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

  • mesačný paušál ……………………………………………………………… od 30,- €
     alebo cena za položku
  • neplatiteľ DPH ……………………………………………………………….. 0,50 € / 1 položka
  • platiteľ DPH ………………………………………………………………….. 0,50 € / 1 položka

      B/ PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

  • mesačný paušál ……………………………………………………………… od 50,- €

    alebo cena za položku:

  • neplatiteľ DPH ………………………………………………………………. 0,60 € / 1 položka
  • platiteľ DPH ………………………………………………………………….. 0,60 € / 1 položka

    C/ PERSONALISTIKA A MZDY

  • Vybavenie závodu – nový zamestnávateľ …………………………….. 30,- €
  • výpočet mzdy jedného zamestnanca / PP alebo DPČ/ ……..   10,- €


   Ponúkam aj vedenie účtovníctva pre e-shopy kde je cenník podľa dohody.

   Pri službách, ktoré majú cenu stanovenú formou hodinovej sadzby, sa účtuje každá začatá polhodina.

   Cenu za spracovanie účtovníctva je možné stanoviť aj formou pravidelného paušálu alebo cenou za položku.

 

   Pri otázkach ohľadom ceny za spracovanie účtovníctva a miezd ma neváhajte     kontaktovať.Mám otázku