Užitočné informácie


Zápis rodného čísla do obchodného registra

Do konca septembra 2021 musí mať každá eseročka zapísané v obchodnom registri rodné čísla, dátumy narodenia, prípadne IČO všetkých spoločníkov. Tieto údaje predtým nebolo potrebné zapisovať.

Najlepšie sa oplatí obrátiť sa na firmu ktorá sa venuje týmto záležitostiam . My odporúčame Firmareň ( https://www.firmaren.sk ) Všetko tam vybavíte online. Taktiež je tam ja návod ako si to viete spraviť aj sami.

Grid karty budú končiť 31. marca 2022

Pre nový prístup do e-Služieb si používatelia jednoducho stiahnu jednu z aplikácií FreeOTP, Google Authenticator alebo Microsoft Authenticator do svojho smartfónu (pre Android alebo iOS). Pomocou nej si nasnímajú QR kód z e-Služieb (len pri prvej aktivácii) a aplikácia im vygeneruje jedinečný kód, ktorým sa overí ich prístup. Pri každom ďalšom prihlásení pomocou mena a hesla vyzvú e-Služby používateľa, aby zadal jedinečný kód z mobilnej aplikácie a presmerujú ho do prostredia e-Služieb.

Povinnosť oznámenia bankových účtov platiteľov DPH

Novela zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, účinná od 15. 11. 2021, priniesla obnovenie povinnosti oznámiť bankový účet daňovému úradu. Povinnosť oznámiť účet sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby, ktoré majú postavenie platiteľa DPH podľa § 4, § 4b alebo § 5 zákona o DPH. Na neplatiteľov DPH, alebo zdaniteľné osoby registrované podľa iných ustanovení, napríklad podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, sa povinnosť oznamovania účtov nevzťahuje.

Máte otázku ?